We doen het elke dag, de hele dag. Logisch natuurlijk, anders krijg je niets gedaan. Maar communiceren we wel altijd bewust? En is dit effectief? Veelal wel, maar ook vaak genoeg nog niet. Bij de teams die ik coach, zie ik vaak dat het juist op dit gebied misgaat. Effectief communiceren doen we echt nog te weinig.

Een klein theoretisch kader. Er zijn vier niveaus van communiceren:

1.    Inhoud – Het gespreksonderwerp, belangrijk is dat iedereen weet wat het onderwerp van gesprek is en dat niemand afdwaalt.

2.    Proces – Hoe gaan we het onderwerp bespreken. Hierbij is het belangrijk dat iedereen weet hoe er met het onderwerp wordt omgegaan. Is er bijvoorbeeld een agenda? Hoe wordt de besluitvorming gedaan?

3.    Interactie – Hoe gaan we met elkaar om, hoe is de sfeer en is er respect voor elkaar? Een onderwerp waar zelden in het team over wordt gesproken, maar onbewust wel aanwezig is.

4.    Gevoel – Ieders eigen gevoel. Vaak ook geen onderwerp van gesprek, maar wel heel bepalend in hoe een gesprek of vergadering verloopt.

Deze niveaus zijn altijd aanwezig, maar dus lang niet altijd bewust. Toch beïnvloeden ze elkaar wel en kan je door het goed inzetten van de verschillende niveaus een gesprek richting geven.

Waarom is effectief communiceren dan zo lastig? De focus ligt meestal op de inhoud, al komen we vaak niet tot een beslissing omdat we vergeten het over het proces te hebben. Of kan jij zelf je mening niet geven, omdat je het gevoel krijgt niet serieus genomen te worden waardoor je dicht klapt. Of is er binnen het team weinig respect voor elkaar, waardoor men elkaar niet laat uitpraten. Allemaal zaken waardoor communicatie niet altijd even soepel verloopt.

Is hier iets aan te doen?

Natuurlijk! Het begint al bij het feit dat je je bewust bent van de vier verschillende niveaus. En deze ook bewust inzet, enkele tips:

  • Zorg dat de inhoud voor iedereen duidelijk is.
  • Maak een agenda, deel deze met iedereen.
  • Spreek met elkaar af hoe je tot een beslissing komt.
  • Laat elkaar uitspreken.
  • Zorg dat iedereen aan het woord komt.

Ik wil graag het e-book Inspirerend Leiderschap ontvangen.

Waar mag het e-book naar toe worden gestuurd?

Meer weten?

Neem contact met mij op door onderstaand formulier in te vullen.

Contactgegevens