Teams, ik vind ze fascinerend. De dynamiek binnen een groep, de verschillende fasen waar een team doorheen gaat en het feit dat iedereen uitdagingen ziet bij het werken in een team. Dat maakt dat ik er geen genoeg van kan krijgen. Al realiseer ik me goed, dat juist die uitdagingen ervoor zorgen dat niet iedereen die fascinatie deelt. Teamontwikkeling blijft dus interessant.

Teamontwikkeling

Toch is het werken in (of met) een team minder onvoorspelbaar dan dat je in de eerste plaats zou denken. Elk team maakt namelijk dezelfde ontwikkeling door. Er is hier veel onderzoek naar geweest, waar verschillende modellen uit zijn voorgekomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de modellen van Tuckman, Hersey & Blanchard en Lingsma. Zij onderschrijven allemaal ongeveer dezelfde fasen. Deze fasen worden altijd gekenmerkt door een interactiepatroon tussen de teamleden onderling en tussen de teamleden en de leider van het team.

Fasen teamontwikkeling

Fase 1: Startfase; in deze fase is iedereen nog gericht op zijn of haar eigen taak, verloopt de communicatie vaak via de leider van het team en heeft men behoefte aan afspraken en structuur.

Fase 2: Strijdfase; in deze fase ontstaan er subgroepen, is er meer interactie onderling en zijn er meer discussies. Het team heeft hier behoefte aan een heldere rolverdeling en kan zelf al met de eerste voorstellen komen, mits hierom wordt gevraagd.

Fase 3: Samenfase; in deze fase vormt het team een eenheid, er is vertrouwen in de groep en men wordt onafhankelijk van de leider. Er komt nu ruimte voor individuele begeleiding en het team kan aansluiting gaan zoeken met andere teams.

Fase 4: Werkfase; in deze fase voelt men zich verantwoordelijk voor het resultaat, wordt er effectief samengewerkt naar het doel en is er ruimte voor innovatie. De leider is niet meer echt nodig, men pakt deze rol zelf bij toerbeurt. Hier spreekt men ook wel van zelfsturende teams.

Altijd functioneel

Een team kan altijd functioneel zijn, ongeacht de fase waarin het zich bevindt. Belangrijk is dat je je realiseert dat er in elke fase een andere aansturing nodig is. Een team dat zich in fase 1 bevindt, heeft een andere aansturing nodig dan een team in fase 3. Op het moment dat je hier als leidinggevende niet in schakelt, wordt het lastig om gestelde doelen te behalen. Doe je dit echter wel, dan zal je zien dat successen worden behaald!

Ik wil graag het e-book Inspirerend Leiderschap ontvangen.

Waar mag het e-book naar toe worden gestuurd?

Meer weten?

Neem contact met mij op door onderstaand formulier in te vullen.

Contactgegevens