Met de stijl van leidinggeven wordt de manier waarop jij het gedrag van medewerkers kan beïnvloeden bedoeld. En dat betekent dus dat jij jouw stijl van leidinggeven aanpast aan de situatie, oftewel aanpast aan de taakvolwassenheid van de medewerker. Volgens Hersey & Blanchard zijn hierin vier verschillende stijlen te onderscheiden.

Instrueren

De eerst stijl is een redelijk autoritaire stijl van leidinggeven. De communicatie is veelal eenrichtingsverkeer en je instrueert als het ware de ander. Je zet deze stijl voornamelijk in bij bijvoorbeeld een nieuwe medewerker of een medewerker die iets nieuws leert.

Begeleiden

Met deze tweede stijl vindt er minder instructie en meer overleg plaats, al is het wel aan jou om te bepalen wat er gebeurt. Er is meer sprake van een samenwerking in plaats van dat er sprake is van instructie. Deze stijl van leidinggeven is geschikt voor medewerkers die al iets weten over de inhoud, maar dit nog niet helemaal zelf kunnen oppakken.

Ondersteunen

Er is, met de derde stijl, ruimte voor de eigen invulling van de medewerker. Wel vul jij de randvoorwaarden in, maar de medewerker zal zelf bepalen hoe iets uitgevoerd wordt. Jij fungeert nu als vangnet voor de medewerker. Je zet deze stijl voornamelijk in bij medewerkers die heel goed weten wat ze moeten doen, maar het vertrouwen missen om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Delegeren

Bij deze laatste en vierde stijl van leidinggeven kijk je meer naar het resultaat. Er is vertrouwen in de ander en het is jouw grootste taak geworden om te monitoren of alles goed gaat. Je zet deze stijl in bij bijvoorbeeld jouw rechterhand.

Goed toepassen

Belangrijk is dat je deze verschillende stijlen op het juiste moment toepast. Doe je dit niet, dan kan het de relatie met de ander schaden. Een zeer ervaren medewerker zal bijvoorbeeld de instruerende stijl niet waarderen en er is dan een grote kans dat hij of zij zich niet serieus genomen voelt.

Als je dit echter goed doet, maak je direct meer impact op de ander en behaal je sneller het gewenste resultaat. Wil jij nog meer impact maken op jouw team? Met de online training ‘In 5 stappen meer impact maken op jouw team’ leer je precies dat.

Ik wil graag het e-book Inspirerend Leiderschap ontvangen.

Waar mag het e-book naar toe worden gestuurd?

Meer weten?

Neem contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen.

Contactgegevens